Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca : Marta Ogryzek

Zastępca przewodniczącej: Paulina Szczęch

Sekretarz: 

Skarbnik: