Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodnicząca : E

Zastępca przewodniczącej: M

Sekretarz: E

Skarbnik: M