Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2022/2023

 

                                                                                                                                                          fot. A.Gadek

Lucyna Ładak - dyrektor szkoły

 

Władysława Baj - edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Bukowińska - fizyka, geografia, matematyka

Katarzyna Hałaj - rewalidacja

Ewelina Heliniak - pedagog, logopeda

Elżbieta Kluza - język polski

Iwona Kobiałka - edukacja wczesnoszkolna

Ewelina Leboda - przyroda, historia, biblioteka,

wiedza o społeczeństwie, rewalidacja

Małgorzata Mach - chemia

Barbara Majkut - edukacja wczesnoszkolna

Dominika Majkut - edukacja wczesnoszkolna

Marta Matuszek- język angielski, język niemiecki

Paweł Mazurkiewicz - wychowanie fizyczne, informatyka, technika

Sabina Moskal - edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Murdzia - biologia

Paulina Otręba - wychowanie przedszkolne

Bożena Płachta - matematyka

Elżbieta Popowicz - język angielski

Diana Różycka - wychowanie przedszkolne

Karolina Sigda - świetlica, doradztwo zawodowe, pedagog

Ks. Jan Szczepaniak - religia

Bernadeta Wiśniewska-Mazepa - wychowanie przedszkolne

Elżbieta Wnęk -  plastyka, muzyka, religia, technika

Marlena Zawadzka - pedagog

Daniel Żak - edukacja dla bezpieczeństwa