Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

1.        

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2.        

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023r.

(podstawa prawna:

 § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

3.        

Koniec I półrocza

26 stycznia 2024r

(na podstawie statutu szkoły – I półrocze kończy się w ostatni piątek, miesiąca stycznia.)

4.        

Ferie zimowe

 

29 stycznia –  11 luty  2024 r.      

(podstawa prawna:

3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

5.        

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca –  2 kwietnia  2024 r.       

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

6.        

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

29 kwietnia 2024r.

(podstawa prawna:
§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z póź. zm.)

7.        

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30 kwietnia 2024r.

(podstawa prawna:
§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z póź. zm.)

8.        

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 maja 2024r.

(podstawa prawna:
§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z póź. zm.)

9.        

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 -16 maj 2024r.

 (podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

10.    

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 maj 2024r.

(podstawa prawna:
§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z póź. zm.)

11.    

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19 czerwca 2024r.

(podstawa prawna:
§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z póź. zm.)

12.    

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

13.    

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).