Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

01 września 2022 r.  - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2022 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01 listopada 2022 r. - Uroczystość Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 r. - Narodowe Święto Niepodległości

30 listopada 2022 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 - 31 grudnia 2022 r. - Zimowa przerwa świąteczna

06 stycznia 2023 r. - Święto Objawenia Pańskiego

16 – 29 stycznia 2023 r.  - Ferie zimowe

06 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

01 maja 2023 r. - Międzynarodowe Święto Pracy

02 maja 2023 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03 maja 2023 r. -   Święto Narodowe Trzeciego Maja

23-25 maja 2023 r. - Egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7

08 czerwca 2023 r. - Boże Ciało

09 czerwca 2022 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21 czerwca 2022 r - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 czerwca 2023 r. -  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. - Ferie letnie